Lördag 2020 09 19 nätauktionsavslut med början Kl. 10.00 Då Conny Andersson pga gårdens försäljning genom offentlig auktion låter försälja:Maskiner o Redskap

 

Tel:0702-918656

 

Vägbeskrivning:Väg 182 Annelund-Timmele i Od tag mot Alboga 5 alt. väg 181 Herrljunga-Floby tag mot Annelund därefter tag 2dra väg till Eriksberg se FarmarAuktioner Sverige ABs

 

Plats finns för fler säljare till denna auktion.

View all | Sidor:
View all | Sidor: