Lördag 15 maj nätauktion med avslut start kl. 10.00 där säljes bla. Traktorgrävare,Lastbilar,Personbil,Verkstadsinventarier med mycket mera ca 300 utrop utförligt under nätauktioner