Lördag 14 augusti 2021 kl. 10.00 Då Krister Elofssons dödsbo genom offentlig auktion låter försälja:Traktorer,Bandtraktor,ATV,Lantbruksmaskiner,Verkstadsinventarier,Virke,mm.

 

Tel upplysningar:070-5443117

 

Vägbeskrivning:Väg 182 Annelund-Ulricehamn i Od tag mot Öra alt. väg 1848 Floby-Annelund tag mot Eriksberg 4 efter Eriksbergs kyrka tag mot Broddarp