Lördag 2021 08 21 Kl. 10.00 Samlingsauktion Örsta Kumla

 

Efteranmälan ring Erling 070-5443117

 

Vägbeskrivning:Väg 52 till Kumla avfart Örsta se FarmarAuktioner Sverige ABs skyltar