Fredag 25 mars 2022 kl. 10.00 Då Sören Persson pga. gårdens utarrendering genom offentlig auktion låter försälja:Tröska, Traktorer, Maskiner o Redskap

 

Tel:070-5807966

 

Vägbeskrivning:E 20 Örebro-Arboga avfart 117 till Glanshammar i Glanshammar tag mot Fellingsbro se Farmarauktioners skyltar

View all | Sidor:
View all | Sidor: