Lördag 26 mars 2022 kl. 10.00 Då Börje Hansson pga. gårdens utarrendering genom offentlig auktion låter försälja:Traktorer, Maskiner o Redskap, samt Ladugårdsinventarier

 

Tel:076-8124995

 

Vägbeskrivning:E 4 Jönköping-Värnamo avfart 87 tag mot Tofteryd se Farmarauktioners skyltar

View all | Sidor:
View all | Sidor: