Lördag 9 juli 2022 kl. 10.00 Då famlijen Edholm genom offentlig auktion låter försälja:Inre o Yttre lösöre från flera dödsbon

 

Tel:Christina Edholm 073-0932938

 

Vägbeskrivning:E 4 mellan Gallsätter-Ullånger avfart mot Bjärtrå,Träsk se Farmarauktioners skyltar