Lördag 10 december med första avslut kl. 11.15 försäljes resterande objekt från Brismene gamla skolhus